Een oplossing maken > Veldtypen selecteren > Containervelden
 
Containervelden
Gebruik containervelden voor het opslaan van bestanden:
foto's, films, geluiden
documenten, inclusief Microsoft Word- of Excel-bestanden, PDF-bestanden, enzovoort
In berekeningsformules en resumévelden kunt u naar containervelden verwijzen.
Gegevens in containervelden zijn standaard ingesloten. U kunt echter wel:
een verwijzing in het veld opslaan wanneer u een bestand selecteert om het hierin in te voegen (raadpleeg Gegevens gebruiken in containervelden)
het veld zo definiëren dat de gegevens extern worden opgeslagen (raadpleeg Containervelden instellen om gegevens extern op te slaan)
Wanneer u een FileMaker Pro-bestand opslaat als een zelfstandige kopie, worden containergegevens die als een bestandsverwijzing zijn opgeslagen, alsook extern bewaarde gegevens, in containervelden ingesloten in de kopie. Raadpleeg Bestanden opslaan en kopiëren.
U kunt de GetContainerAttribute functie gebruiken om te volgen hoe de inhoud van een containerveld wordt opgeslagen en hoeveel opslagruimte het inneemt. Deze functie geeft ook metagegevens over de inhoud van een containerveld, zoals de hoogte en breedte van afbeeldingen, de richting van foto's, albumillustraties, het type van de streepjescode en de tijdstempel van de handtekening.
U kunt een containerveld interactief maken om het veld te optimaliseren voor inhoud zoals audio, video of PDF-bestanden. Raadpleeg Opmaak opgeven voor containervelden.
Opmerkingen 
U kunt records niet zoeken of sorteren op basis van containervelden. U kunt echter wel tekstvelden definiëren om de inhoud van de container te beschrijven of aan te duiden. Op basis van de gegevens in het tekstveld kunt u de records vervolgens zoeken of sorteren.
Raadpleeg Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out als u wilt opgeven hoe gegevens worden weergegeven in een containerveld (bijvoorbeeld of de afbeelding wordt bijgesneden of geschaald).
Als u een statische afbeelding, zoals een logo, in een lay-out wilt plaatsen, moet u de afbeelding rechtstreeks in de lay-out maken, plakken of importeren of een globaal containerveld gebruiken. Bij elk van deze opties wordt minder opslagruimte ingenomen dan als u in elk record dezelfde afbeelding zou opslaan.
U kunt een script maken dat de Bestand invoegen scriptstap bevat om de inhoud van een containerveld op te geven.
FileMaker Pro slaat extern bewaarde containergegevens op in dezelfde map waarin het databasebestand zich bevindt. Wanneer extern opgeslagen containergegevens worden gehost op FileMaker Server, kunnen de gegevens zich op een ander volume dan de database bevinden, inclusief op een extern volume. Raadpleeg Externe opslag van containergegevens beheren en FileMaker Server Help.
Bestandsverwijzingen in containervelden worden alleen in scripts op een server ondersteund als het bestand zich in een map bevindt waartoe FileMaker Server toegang heeft (raadpleeg Paden in scripts op servers). Bestandsverwijzingen worden niet in FileMaker WebDirect of Custom Web Publishing ondersteund.
Verwante onderwerpen 
Velden definiëren en wijzigen
Containervelden instellen
Gegevens gebruiken in containervelden
Bestandspaden maken