Een oplossing maken > Containervelden instellen
 
Containervelden instellen
U kunt een containerveld instellen om er ingesloten gegevens of een bestandsverwijzing in op te slaan, maar u kunt een containerveld ook instellen om gegevens extern op te slaan.
U hebt bijvoorbeeld een gedeelde database Producten die een containerveld bevat waarin foto's van producten worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker op een bepaalde locatie een afbeeldingsbestand in het containerveld invoegt, wordt dit bestand overgebracht naar een directory op de hostcomputer en hierin opgeslagen. Wanneer gebruikers vervolgens op andere locaties de records in de database weergeven, verschijnt de foto van het product in hun kopie van het containerveld.
Door containergegevens extern op te slaan, kunt u:
Gegevens eenvoudig delen: Wanneer gegevens extern worden opgeslagen, kan een database voor meerdere gebruikers eenvoudig worden gedeeld, omdat zo elke gebruiker kan werken met gegevens die op één centrale locatie zijn opgeslagen. Voor het gebruik van containervelden in een omgeving met meerdere gebruikers hoeft u geen gedeeld volume op elke lokale computer te maken. U kunt een bestand gewoon van uw harde schijf in het containerveld invoegen en hoeft het bestand dus niet eerst naar een gedeeld volume te kopiëren.
Incrementele reservekopieën maken: In de database wordt alleen een verwijzing naar een extern bestand opgeslagen, waardoor de databases compact blijven en u gemakkelijker incrementele reservekopieën kunt maken. Wanneer u containergegevens extern opslaat, verloopt het proces voor reservekopieën sneller: nadat u een eerste reservekopie hebt gemaakt, worden voor de volgende reservekopieën immers alleen de externe bestanden gekopieerd die daarna zijn toegevoegd of gewijzigd.
Kiezen hoe gegevens worden opgeslagen: Uw gegevens blijven in FileMaker Pro goed beveiligd. Containergegevens die extern op een beveiligde opslag zijn opgeslagen, worden standaard gecodeerd en kunnen door FileMaker Pro worden gelezen met een beveiligde opslag. U kunt de gegevens eventueel ook in hun oorspronkelijke opmaak bewaren (op een open opslaglocatie), zodat u meer controle hebt over de manier waarop mappen en bestanden in het externe bestandssysteem worden georganiseerd.
Voer deze algemene stappen uit om containervelden in te stellen voor de externe opslag van gegevens:
1. Maak een containerveld. Raadpleeg Containervelden.
2. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor veld de gewenste opslagopties voor het containerveld. Raadpleeg Containervelden instellen om gegevens extern op te slaan.
3. Als u bestaande gegevens naar de externe locatie wilt verplaatsen, voert u een gegevensoverdracht uit nadat u de opslagopties hebt gewijzigd. Raadpleeg Containergegevens overbrengen.
Belangrijk  Wij raden u ten zeerste aan van elk opgeslagen document regelmatig reservekopieën te maken. Raadpleeg FileMaker Pro-databases onderhouden en herstellen.
Verwante onderwerpen 
Gegevens gebruiken in containervelden