Felsökning > Problem med Admin Console
 

Problem med Admin Console

Admin Console svarar inte

Om Admin Console inte svarar när du klickar på flikar, kommandon eller alternativ i Admin Console, kanske Admin Server-processen har stoppats. Du kan starta om Admin Server-processen med kommandot fmsadmin restart adminserver. Se CLI-hjälp för information om restart-kommandot.

Admin Console kan inte startas från en fjärrdator

Om huvuddatorn har aktiverat en brandvägg måste du öppna de portar som FileMaker Server kräver för att kommunicera med användare och administratörer. Mer information finns i Portar som används av FileMaker Server.

Om Admin Console inte öppnas ska du kontrollera om IP-adressen till huvuddatorn har ändrats. Varje genväg startar Admin Console för en specifik FileMaker Server-driftsättning. Om IP-adressen på huvuddatorn ändras måste du ta bort genvägen och starta Admin Console från inloggningssidan igen. Mer information finns i Starta Admin Console.

Om Admin Console inte kan ansluta till FileMaker Server kan det hända att Admin Server-processen har stoppats eller att FileMaker Server bara har startats delvis. Om du vill kontrollera om Admin Server-processen har stoppats kan du försöka använda kommandot fmsadmin list files (se CLI-hjälp för information om list-kommandot). Om kommandot list files fungerar har Admin Server-processen stoppats och du kan använda kommandot fmsadmin restart adminserver för att starta om den. Om kommandot list files inte fungerar kan du stoppa och starta om FileMaker Server med kontrollpanelen för tjänster (Windows) eller kommandot launchctl (macOS). Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-tjänsten (Windows) eller Starta och stoppa FileMaker Server-bakgrundsprocesser (macOS).

Innan inloggningssidan för Admin Console syns visar webbläsaren ett säkerhetsmeddelande.

Detta inträffar normalt för system som inte har ett anpassat SSL-certifikat installerat. Klicka på alternativet för att fortsätta eller gå direkt till sidan.

Beställ ett eget signerat certifikat från en certifikatutfärdare som överensstämmer med ditt specifika servernamn. Om du använder standardcertifikatet i FileMaker Server kan användarna bli varnade om ett problem med webbplatsens säkerhetscertifikat eftersom standardcertifikatet inte verifierar servernamnet. Tillförlitliga anslutningar kräver att du har ett eget SSL-certifikat installerat för att identifiera din server digitalt.

Mer information finns i Skapa en certifikatsigneringsförfrågan.

Relaterade avsnitt 

Felsökning