Starta och stoppa FileMaker Server-tjänsten (Windows)

Du kan behöva starta eller stoppa alla komponenter i FileMaker Server på en dator. Till exempel måste du när du har begränsat åtkomsten till Admin Console (på fliken Administration) starta om alla FileMaker Server-komponenter. Du gör detta genom att starta om datorn eller genom att starta om FileMaker Server-tjänsten.

I Windows körs FileMaker Server som en tjänst med namnet FileMaker Server, som hanterar alla FileMaker Server-komponenter på datorn. I en driftsättning med flera datorer körs FileMaker Server-tjänsten på varje dator.

Normalt startar FileMaker Server-tjänsten när datorn startas. Om du väljer att inte starta FileMaker Server-tjänsten under start av Windows eller om du har stoppat FileMaker Server-tjänsten kan du starta den igen manuellt.

Så här startar och stoppar du FileMaker Server-tjänsten:

Du måste vara inloggad med administratörsbehörighet på den dator där FileMaker Server körs.

1. Öppna Administrationsverktyg:

Windows-versioner med Start-menyn: På skrivbordet klickar du på Kontrollpanel > Administrationsverktyg.

Windows-versioner med Start-skärmen: Visa snabbknapparna och klicka sedan på Inställningar. Välj Visa administrationsverktyg.

2. I Administrationsverktyg öppnar du Tjänster.

3. I fönstret Tjänster markerar du FileMaker Server i kolumnen Namn.

4. Klicka på Åtgärd-menyn > Starta för att starta tjänsten eller på Åtgärd-menyn > Stoppa för att stoppa tjänsten.

Så här startar och stoppar du FileMaker Server-tjänsten från kommandoraden:

Öppna fönstret Kommandorad.

 

För att

Skriv

Starta FileMaker Server

net start "FileMaker Server"

Stoppa FileMaker Server

net stop "FileMaker Server"

Relaterade avsnitt 

Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter