Skydda dina data > Skapa en certifikatsigneringsförfrågan
 

Skapa en certifikatsigneringsförfrågan

Om du vill aktivera SSL-anslutningar för din FileMaker Server-installation bör du ha ett giltigt digitalt certifikat installerat. FileMaker Server tillhandahåller ett SSL-standardcertifikat som signerats av FileMaker, Inc. men som inte verifierar servernamnet. FileMakers standardcertifikat är endast avsett att användas för intern testning.

Om du vill begära ett SSL-certifikat från en certifikatutfärdare (CA) skapar du en certifikatsigneringsförfrågan, serverRequest.pem, som du skickar till certifikatutfärdaren via processen som definieras av certifikatutfärdaren. En lista över certifikatutfärdare som stöds finns i FileMaker Knowledge Base.

Skapa en certifikatsigneringsförfrågan med CLI-kommandot fmsadmin certificate. Information om certifikat-kommandot finns i Installations- och konfigurationsguiden för FileMaker Server och Använda kommandoradsgränssnittet.

Obs!  Certifikat-kommandot stöder inte skapandet av en förfrågan för ett certifikat med alternativt namn för certifikatmottagare (SAN). Om du vill använda ett SAN-certifikat kontaktar du din CA.