Felsökning
 

Felsökning

Om du har en fråga eller ett problem kan du hitta en lösning med de här stegen.

1. Kontrollera att ditt system uppfyller kraven. Se tekniska specifikationer för FileMaker Server.

2. Installera den senaste uppdateringen för FileMaker Server.

3. Kontrollera dokumentationen och versionsanteckningarna på FileMakers webbplats.

4. Problem med FileMaker Server uppstår vanligen inom följande områden. Se följande hjälpavsnitt:

Problem med Admin Console

Allmänna problem

Nätverksproblem

Problem som klienten ser

Händelseloggmeddelanden för FileMaker Server

Förbättra prestanda

5. Du kan söka efter svar i FileMaker Knowledge Base.

6. Skapa en fråga i FileMaker Community.

Kommentarer 

Om FileMaker Pro Advanced redan är igång när databasservern startas på samma dator kommer databasservern att startas, men sedan stoppas. Stoppa FileMaker Pro Advanced och starta sedan databasservern. Om detta problem kvarstår startar du om datorn och startar sedan databasservern innan du startar FileMaker Pro Advanced.