Portar som används av FileMaker Server

När du kör FileMaker Server i en miljö som använder en brandvägg ser du till att konfigurera brandväggen på varje dator för att tillåta kommunikation med FileMaker Server. En fullständig lista över portar finns i FileMaker Knowledge Base.

Obs!  Alla portar som finns med i listan behöver inte vara öppna för slutanvändare eller mellan alla datorer eller slutanvändare som anges i kolumnen “Används av” i en FileMaker Server-driftsättning. Portar som är markerade med “Tillgänglig” används lokalt på datorn som anges i kolumnen “Används av”. Dessa portar kan inte användas till något annat, men behöver inte öppnas i en brandvägg. Information om att driftsätta FileMaker Server finns i Installations- och konfigurationsguiden för FileMaker Server.

Se till att inga befintliga webbplatser på huvud- eller arbetsdatorn använder port 80 eller 443. Dessa portar används av FileMaker Server på båda datorerna. Om installationsprogrammet för FileMaker Server upptäcker att en befintlig webbplats använder dessa portar, blir du ombedd att låta installationsprogrammet inaktivera webbplatsen.

Windows: Se till att IIS-webbservern är aktiverad på både huvud- och arbetsdatorn och att inga befintliga webbplatser använder port 80 eller 443. Installationsprogrammet för FileMaker Server skapar en egen webbplats som använder dessa portar på båda datorerna.

macOS: Webbservern som levereras med macOS behöver inte aktiveras. Om den är aktiverad måste du se till att inga befintliga webbplatser använder port 80 eller 443 på varken huvud- och arbetsdatorn. Installationsprogrammet skapar en separat webbserverinstans på varje dator och aktiverar den så att FileMaker Server kan använda dessa portar.

Relaterade avsnitt 

Nätverksproblem