Starta och stoppa FileMaker Server-bakgrundsprocesser (macOS)

Du kan behöva starta eller stoppa alla komponenter i FileMaker Server på en dator. Till exempel måste du när du har begränsat åtkomsten till Admin Console (på fliken Administration) starta om alla FileMaker Server-komponenter. Du gör detta genom att starta om datorn eller genom att starta om FileMaker Server-processerna.

I macOS körs FileMaker Server som flera bakgrundsprocesser som startas när FileMaker Server installeras. I en driftsättning med flera datorer körs FileMaker Server-processer på varje dator.

Normalt startar processerna i FileMaker Server när datorn startas. Om du väljer att inte starta bakgrundsprocesserna i FileMaker Server under starten av macOS eller om du har stoppat processerna kan du starta dem igen manuellt.

Så här startar du eller stoppar FileMaker manuellt:

Du måste vara inloggad på den dator där FileMaker Server körs.

Öppna programmet Terminal och ange start- eller stoppkommandot:

 

För att

Skriv

Starta FileMaker Server-processer

sudo launchctl start com.filemaker.fms

Stoppa FileMaker Server-processer

sudo launchctl stop com.filemaker.fms

Obs!  Kommandot sudo kräver verifiering.

Relaterade avsnitt 

Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter