Starta Admin Console
 

Starta Admin Console

Du kan starta FileMaker Server Admin Console på en dator med Windows eller macOS som har nätverksåtkomst till huvuddatorn i din FileMaker Server-driftsättning. FileMaker Server levererar Admin Console som ett webbprogram som kan köras i en webbläsare som stöds.

Så här startar du Admin Console:

1. Öppna inloggningssidan för Admin Console:

På den lokala värddatorn (huvuddatorn där FileMaker Server är installerad):

http://localhost:16001/admin-console

Port 16001 är endast tillgänglig på den lokala värddatorn och inte från en fjärrdator.

På en fjärrdator:

https://[värd]/admin-console

där [värd] är IP-adressen eller domännamnet på huvuddatorn i din FileMaker Server-driftsättning.

2. På inloggningssidan för Admin Console anger du användarnamn och lösenord för Admin Console-kontot.

Admin Console startar och visar sidan Dashboard. Mer information finns i Kontrollera driftsättningens status.

Tips  När du har lyckats starta Admin Console från webbläsaren kan du spara adressen som en favorit för att enkelt kunna öppna Admin Console.

Relaterade avsnitt 

Om FileMaker Server