Een app op maat maken > Velden definiëren en wijzigen > Velden definiëren en wijzigen in de tabelweergave
 

Velden definiëren en wijzigen in de tabelweergave

1. Klik in de bladermodus op Tabelweergave Knop Nieuw veld in de lay-outbalk.

2. Klik op de kolomkop Veld maken en typ een naam voor het veld.

Raadpleeg Velden benoemen.

3. Als u het veldtype wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de kolomkop voor het veld en kiest u Veld > Veldtype.

Raadpleeg Veldtypen selecteren.

4. Als u opties voor het veld wilt instellen, klikt u rechts op de kolomkop voor het veld en kiest u Veld > Veldopties.

Raadpleeg Opties instellen voor velden.

5. Klik in de kolomkop op + om nog een veld toe te voegen.

Opmerkingen 

Als u gedefinieerde velden automatisch in een lay-out wilt plaatsen, selecteer u de voorkeur Nieuwe velden toevoegen aan actieve lay-out (in het dialoogvenster Voorkeuren) alvorens de velden te definiëren. Raadpleeg Lay-outvoorkeuren instellen.

Verwante onderwerpen 

Veldlabels toevoegen en wijzigen

Gevolgen van gewijzigd veldtype

Velden definiëren en wijzigen op het tabblad Velden

Gereserveerde woorden of symbolen gebruiken voor een veld- of tabelnaam

Velden tussen tabellen kopiëren of verplaatsen