Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met velden in een lay-out > Veldlabels toevoegen en wijzigen
 

Veldlabels toevoegen en wijzigen

Wanneer u een veld in een lay-out plaatst, kunt u een veldlabel toevoegen om het veld te identificeren of te beschrijven. Een veldlabel kan de veldnaam, andere tekst (zoals instructies) of het resultaat van een berekening zijn. Veldlabels kunnen verschijnen in diverse posities buiten het veld of als een plaatshouder van tekst in het veld. Een plaatshouder van tekst is handig wanneer de ruimte beperkt is, zoals bij een lay-out die is ontworpen voor aanraakapparaten.

Nadat u een veldlabel hebt toegevoegd, kunt u de opmaak ervan kiezen met behulp van stijlen of de opmaakbalk.

Een veldlabel toevoegen

In de modus Lay-out:

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een veldlabel toevoegen wanneer u een lay-out plaatst via het tabblad Velden

Kies een optie bij Labels in het onderdeel ‘Sleepvoorkeuren’ van het tabblad Velden. Raadpleeg Velden definiëren en wijzigen op het tabblad Velden.

De veldnaam gebruiken als een label voor een veld dat al in de lay-out staat

Dubbelklik op het veld in de lay-out en klik op Label maken in het dialoogvenster ‘Veld opgeven’. Raadpleeg Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen.

Een label typen voor een veld dat al in de lay-out staat

Klik op het Tekstgereedschap Knop voor pictogram links en tekst rechts in de statusbalk, klik op de plaats waar het label moet verschijnen en typ vervolgens tekst voor het label. Raadpleeg Tekst toevoegen aan een lay-out.

Een veldlabel wijzigen of verwijderen

Selecteer het label of de labels die u wilt wijzigen. Vervolgens:

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een veldlabel bewerken

Selecteer de tekst in het veldlabel en typ vervolgens het nieuwe label. Raadpleeg Tekst toevoegen aan een lay-out.

De stijl of weergave van het veldlabel wijzigen

Gebruik de opmaakbalk of het Infovenster. Raadpleeg Tekst opmaken.

Het veldlabel verwijderen

Druk op Backspace of Delete.

Tip  Raadpleeg Objecten nauwkeurig plaatsen met gereedschappen om gereedschappen voor de plaatsing van labels in de lay-out te gebruiken.

Een plaatshouder van tekst in een veld wijzigen en eraan toevoegen

Een plaatshouder van tekst verschijnt in een veld in de modus Bladeren (en optioneel in de modus Zoeken) totdat u in het veld begint te typen. U kunt ook een plaatshouder van tekst toevoegen aan containervelden en velden die zijn opgemaakt als invoervakken, keuzelijsten, kalenders met een vervolgkeuzelijst of venstermenu's.

In de modus Lay-out:

 

Als u een plaatshouder van tekst wilt toevoegen

Gaat u als volgt te werk

Wanneer u een veld in een lay-out plaatst met het tabblad Velden

Klik bij Labels op Positie in het onderdeel ‘Sleepvoorkeuren’ van het tabblad Velden. Raadpleeg Velden definiëren en wijzigen.

De plaatshouder van tekst is standaard gelijk aan de veldnaam.

Voor een veld dat al in een lay-out staat

Raadpleeg hieronder 'Plaatshouder van tekst toevoegen of wijzigen'.

Plaatshouder van tekst toevoegen of wijzigen:

1. Selecteer in de modus Lay-out het veld (niet het label) in de lay-out.

2. Klik op Veld/besturingselement-gereedschap in de statusbalk en klik vervolgens op het tabblad Gegevens Knop voor alleen afbeelding van het infovenster.

3. In het onderdeel Veld, voor Tekst van plaatsvervanger (wanneer veld leeg is):

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Het resultaat van een berekening in het veld weergeven

Klik op Veld/besturingselement-gereedschap en geef vervolgens een berekening op die de tekst van de plaatsvervanger weergeeft.

Plaatshouder van tekst in de modus Zoeken weergeven

Selecteer Plaatsvervanger in Zoek-modus tonen.

Tekst van plaatsvervanger toevoegen of bewerken

Selecteer de tekst en breng vervolgens de wijzigingen aan.

Plaatshouder van tekst verwijderen

Selecteer de tekst en druk vervolgens op Backspace of Delete.

4. Druk op Enter of Tab of klik buiten het infovenster om de wijzigingen toe te passen.

Opmerkingen 

Als u bij het plaatsen van velden veldlabels opneemt en de veldnaam vervolgens wijzigt, wordt de veldlabel in elke lay-out waarin de label voorkomt gewijzigd in de nieuwe veldnaam.

Een plaatshouder van tekst verschijnt niet in de Tabelweergave of wanneer u records in de modus Schermafdruk bekijkt.

Een plaatshouder van tekst wordt niet afgedrukt in de modus Schermafdruk en bij het opslaan van records als een PDF-bestand. U kunt een plaatshouder van tekst wel afdrukken wanneer u lege records afdrukt of records als een PDF-bestand opslaat. Raadpleeg Records afdrukken en Records opslaan en verzenden als een PDF-bestand.

Voor de weergave van een badge in de modus Lay-out die velden met een plaatshouder van tekst identificeert Navigatieknoppen in de lay-outmodus, kiest u Weergave > Tonen > Plaatshouder van tekst.