Een app op maat maken > Velden definiëren en wijzigen
 

Velden definiëren en wijzigen

Wanneer u een nieuwe app op maat maakt, wordt FileMaker Pro Advanced in de modus Bladeren geopend en ziet u het dialoogvenster ‘Database beheren’ waarin u velden kunt definiëren. Verschillende standaardvelden zijn mogelijk al gedefinieerd (raadpleeg Databasetabellen definiëren). U maakt elke veldnaam en kiest het veldtype ervan. Daarna kunt u opties selecteren die bepalen hoe gegevens in het veld worden geïnterpreteerd, ingevoerd, berekend, opgeslagen en weergegeven.

Opmerking  U kunt ook het tabblad Velden in de modus Lay-out gebruiken om velden te definiëren en te wijzigen. Raadpleeg Velden definiëren en wijzigen op het tabblad Velden.

Zo definieert of wijzigt u velden:

1. Als u een nieuwe app op maat maakt, wordt het dialoogvenster Database beheren in de modus Bladeren geopend.

Om bestaande velddefinities te wijzigen, kiest u Bestand > Beheren > Database.

2. Klik op het tabblad Velden als het niet wordt weergegeven.

3. Kies indien nodig de gepaste tabel uit de lijst Tabel.

4. Voeg velden toe, wijzig ze of verwijder ze.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een veld toevoegen

Typ in het invoervak Veldnaam een naam voor het veld. Kies bij Type een veldtype. Klik vervolgens op Maken. Klik op Opties om opties voor de bevestiging, automatische invoer en opslag in te stellen voor het veld. Raadpleeg Opties instellen voor velden.

Een veldnaam wijzigen

Selecteer het veld. Typ bij Veldnaam de nieuwe naam en klik op Wijzigen. Raadpleeg Velden benoemen.

Het veldtype wijzigen

Selecteer het veld. Selecteer bij Type een nieuw veldtype en klik op Wijzigen. Raadpleeg Veldtypen selecteren.

Veldopties wijzigen

Dubbelklik op de veldnaam of selecteer het veld en klik op Opties.

Een veld verwijderen

Selecteer het veld en klik op Verwijderen.

Een berekeningsformule wijzigen

Selecteer het berekeningveld en klik op Opties (of dubbelklik op de veldnaam). Maak de gewenste wijzigingen in het dialoogvenster Berekening opgeven en klik op OK. Raadpleeg Berekeningvelden definiëren.

Een resuméveld wijzigen

Selecteer het resuméveld en klik op Opties (of dubbelklik op de veldnaam). Maak in het dialoogvenster Opties voor resuméveld uw wijzigingen en klik op OK. Raadpleeg Resumévelden definiëren.

Opmerkingen 

Als u een berekeningsformule of resuméberekening hebt gewijzigd, worden in FileMaker Pro Advanced de waarden opnieuw berekend wanneer u het dialoogvenster ‘Database beheren’ sluit.

Als u gedefinieerde velden automatisch in een lay-out wilt plaatsen, selecteer u de voorkeur Nieuwe velden toevoegen aan actieve lay-out (in het dialoogvenster Voorkeuren) alvorens de velden te definiëren. Raadpleeg Lay-outvoorkeuren instellen.

Voor het wijzigen van de volgorde waarin velden verschijnen in het dialoogvenster Database beheren (en alle dialoogvensters die velden in een lijst weergeven) sleept u de dubbele pijl Knop Velden sorteren naast de velddefinitie omhoog of omlaag. Als u opnieuw wilt ordenen op veldnaam of type, klikt u op de kolomkop Veldnaam of Type.

Verwante onderwerpen 

Veldlabels toevoegen en wijzigen

Gevolgen van gewijzigd veldtype

Werken met gerelateerde tabellen

Werken met formules en functies

Gereserveerde woorden of symbolen gebruiken voor een veld- of tabelnaam

Velden tussen tabellen kopiëren of verplaatsen