Een app op maat maken > Opties instellen voor velden
 

Opties instellen voor velden

Veldopties kunt u instellen op het moment dat u een veld definieert of op een later tijdstip. U kunt opties instellen voor:

de invoer van standaardgegevens in velden om ervoor te zorgen dat gegevens snel, nauwkeurig en consistent kunnen worden ingevoerd (zo kan FileMaker Pro Advanced een berekening doen om automatisch de opmaak van een telefoonnummer te bepalen)

de controle van gegevens op basis van de criteria die u voor dit veld hebt opgegeven

de aanmaak van een herhalend veld

het indexeren en opslaan van gegevens

de externe opslag van containergegevens (zie Containervelden instellen om gegevens extern op te slaan)

de opslag van een globale waarde

het instellen van furigana-invoeropties (alleen voor velden waarvan de taal Japans is).

Op resumévelden na kunt u gegevensinvoer, bevestiging, herhaling, opslag en indexering toevoegen, wijzigen of verwijderen voor alle veldtypen. U kunt alleen indexerings- en opslagopties voor berekeningvelden instellen.

Als u veldopties wijzigt, werkt FileMaker Pro Advanced bestaande records niet bij. Zo nodig kunt u naar bestaande records zoeken en de gegevens wijzigen.