Verwijzingen > Voorkeuren instellen > Lay-outvoorkeuren instellen
 

Lay-outvoorkeuren instellen

Met lay-outvoorkeuren bepaalt u hoe u in de lay-outmodus kunt werken.

1. Windows: Kies Bewerken > Voorkeuren.

macOS: Kies FileMaker Pro Advanced > Voorkeuren.

2. Klik in het dialoogvenster Voorkeuren op het tabblad Lay-out en stel vervolgens de gewenste opties in.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

In de lay-outmodus de selectie van een gereedschap pas opheffen als u op een ander gereedschap klikt of op Enter drukt

Schakel het selectievakje Lay-outgereedschap vergrendelen in

Nieuwe velden die u definieert, onder aan de huidige lay-out toevoegen

Schakel het selectievakje Nieuwe velden toevoegen aan actieve lay-out in

Wijzigingen in de lay-out opslaan zonder dat u hierom wordt gevraagd wanneer u de lay-outmodus verlaat

Schakel het selectievakje Wijzigingen in lay-out automatisch opslaan (niet vragen) in.

Verwante onderwerpen 

Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken

Werken met velden in een lay-out