Een app op maat maken > Velden definiëren en wijzigen > Velden definiëren en wijzigen op het tabblad Velden
 

Velden definiëren en wijzigen op het tabblad Velden

U kunt velden definiëren voor de huidige lay-out van de huidige tabel met behulp van het tabblad Velden in de modus Lay-out. Verschillende standaardvelden zijn mogelijk al gedefinieerd (raadpleeg Databasetabellen definiëren).

Als u velden voor een andere tabel wilt definiëren, gebruikt u het dialoogvenster Database beheren (raadpleeg Velden definiëren en wijzigen).

Zo definieert of wijzigt u velden:

1. Kies in de modus Lay-out de lay-out die u wilt bewerken in het venstermenu voor lay-outs.

2. Klik op Knop Tabelweergave in de statusbalk en klik vervolgens op Velden.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een veld toevoegen

Klik bij Nieuw veld op Dubbele pijlbesturingselement, typ een naam voor het veld en kies een veldtype. Klik indien nodig op Sleepvoorkeuren en wijzig vervolgens de opties voor de positie van het veld, de labels en de stijl van de besturingselement.

Raadpleeg Veldlabels toevoegen en wijzigen en Een veld zodanig instellen dat het als een venstermenu, een groep selectievakjes of een ander besturingselement wordt weergegeven.

Een veldtype wijzigen

Selecteer het veldtype en kies vervolgens een nieuw type in de lijst. Raadpleeg Veldtypen selecteren.

Opties voor bevestiging, automatische invoer en opslag voor een veld wijzigen

Klik rechts op de veldnaam en kies Veldopties. Raadpleeg Opties instellen voor velden.

Een veld verwijderen

Klik rechts op het veld of de velden en kies vervolgens Veld verwijderen.

Een veldnaam wijzigen

Selecteer het veld, klik op het veldnaam en typ de nieuwe veldnaam.

De naam wordt in elke lay-out en bij alle veldverwijzingen in berekening- of resumévelden gewijzigd.

Raadpleeg Velden benoemen.

Velden in de veldenlijst sorteren

Klik op Knop Deelvenster objecten en kies vervolgens een sorteervolgorde.

Een veld in een lange lijst zoeken

Typ de veldnaam in het zoekvak. (Als u het zoekvak niet ziet, klikt u op Knop Velden zoeken.)

Velden uit een andere tabel weergeven

Kies een tabel: Uit de lijst bovenaan het tabblad. (Als u de lijst met tabellen niet ziet, klikt u op Knop Lijst met tabellen.)

Het dialoogvenster Database beheren openen

Kies Database beheren in de lijst met tabellen.

Opmerkingen 

Om de door u gedefinieerde velden naar de lay-out te slepen in plaats van velden in de lay-out te zien verschijnen wanneer u ze maakt, raadpleegt u Lay-outvoorkeuren instellen.

Verwante onderwerpen 

Veldlabels toevoegen en wijzigen

Gevolgen van gewijzigd veldtype

Gereserveerde woorden of symbolen gebruiken voor een veld- of tabelnaam

Velden tussen tabellen kopiëren of verplaatsen

Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen