Felsökning > Problem med Admin Console
 
Problem med Admin Console
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Admin Console svarar inte
Om Admin Console inte svarar när du klickar på flikar, kommandon eller alternativ i Admin Console, kanske Admin Server-processen har stoppats. Du kan starta om Admin Server-processen med kommandot fmsadmin restart adminserver. Se CLI-hjälp för information om restart-kommandot.
Admin Console kan inte startas från en fjärrdator
Om huvuddatorn har aktiverat en brandvägg måste du öppna de portar som FileMaker Server kräver för att kommunicera med användare och administratörer. Mer information finns i Portar som används av FileMaker Server.
Om Admin Console inte öppnas ska du kontrollera om IP-adressen till huvuddatorn har ändrats. Varje genväg startar Admin Console för en specifik FileMaker Server-driftsättning. Om IP-adressen på masterdatorn ändras måste du ta bort genvägen och starta Admin Console från startsidan igen. Mer information finns i Starta Admin Console.
Om Admin Console inte kan ansluta till FileMaker Server kan det hända att Admin Server-processen har stoppats eller att FileMaker Server bara har startats delvis. Om du vill kontrollera om Admin Server-processen har stoppats kan du försöka använda kommandot fmsadmin list files (se CLI-hjälp för information om list-kommandot). Om kommandot list files fungerar har Admin Server-processen stoppats och du kan använda kommandot fmsadmin restart adminserver för att starta om den. Om kommandot list files inte fungerar kan du stoppa och starta om FileMaker Server med kontrollpanelen för tjänster (Windows) eller kommandot launchctl (macOS). Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-tjänsten (Windows) eller Starta och stoppa FileMaker Server-bakgrundsprocesser (macOS).
Innan startsidan för Admin Console eller teknologitesten syns visar webbläsaren ett säkerhetsmeddelande.
Detta är normalt för det självsignerade certifikatet som medföljer FileMaker Server. Klicka på alternativet för att fortsätta eller gå direkt till sidan.
FileMaker rekommenderar att du begär ett eget signerat certifikat från ett certifieringsinstitut som matchar ditt specifika servernamn. Om du använder standardcertifikatet i FileMaker Server kan användarna bli varnade om ett problem med webbplatsens säkerhetscertifikat eftersom standardcertifikatet inte verifierar servernamnet. Tillförlitliga anslutningar kräver att du har ett eget SSL-certifikat installerat för att identifiera din server digitalt.
Mer information finns i Skapa en certifikatsigneringsförfrågan.
Relaterade avsnitt 
Felsökning