Starta och stoppa FileMaker Server-bakgrundsprocesser (macOS)
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
I vissa fall kan du behöva starta eller stoppa alla komponenter i FileMaker Server på en dator. Till exempel, när du har begränsat åtkomsten till Admin Console (på fliken Allmänna inställningar > Admin Console), måste du starta om alla FileMaker Server-komponenter. Du kan starta om alla FileMaker Server-komponenter antingen genom att starta om datorn eller genom att starta om FileMaker Server-bakgrundsprocesserna.
I macOS körs FileMaker Server som flera bakgrundsprocesser som startas när FileMaker Server installeras. I en driftsättning med flera datorer körs FileMaker Server-processer på varje dator.
Normalt startar processerna i FileMaker Server automatiskt när datorn startas. Om du väljer att inte starta bakgrundsprocesserna i FileMaker Server automatiskt under starten av macOS eller om du har stoppat processerna kan du starta dem igen manuellt.
Så här startar du eller stoppar FileMaker manuellt:
Du måste vara inloggad på den dator där FileMaker Server körs.
Öppna programmet Terminal och ange start- eller stoppkommandot:
 
För att
Retur
Starta FileMaker Server-processer
sudo launchctl start com.filemaker.fms
Stoppa FileMaker Server-processer
sudo launchctl stop com.filemaker.fms
Obs!  Du måste verifiera kommandot sudo.
Relaterade avsnitt 
Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter