Starta Admin Console
 
Starta Admin Console
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Du kan starta FileMaker Server Admin Console på en dator med Windows eller macOS som har nätverksåtkomst till huvuddatorn i din FileMaker Server-driftsättning. FileMaker Server levererar Admin Console som ett webbprogram som kan köras i en webbläsare som stöds.
Så här startar du Admin Console:
1. Använd någon av följande metoder:
Om du vill öppna startsidan på den lokala värddatorn (huvuddatorn som FileMaker Server är installerad på) öppnar du en webbläsare och skriver in:
http://localhost:16001
Port 16001 är endast tillgänglig på den lokala värddatorn och inte från en fjärrdator.
Om du vill öppna startsidan på en fjärrdator öppnar du en webbläsare och skriver in:
https://[värd]:16000
där [värd] är IP-adressen eller domännamnet på huvuddatorn i din FileMaker Server-driftsättning.
2. Klicka på Starta Admin Console för att öppna inloggningssidan för Admin Console.
Läs Problem med Admin Console om sidan inte öppnas eller om ett säkerhetsmeddelande visas i webbläsaren.
3. På inloggningssidan för Admin Console anger du användarnamn och lösenord för Admin Console-kontot.
Admin Console startar och visar fönstret Status. Mer information finns i Kontrollera driftsättningens status.
Tips!  Du kan även gå direkt till inloggningssidan för Admin Console genom att lägga till /admin-console i slutet av URL:en:
På den lokala värddatorn (huvuddatorn där FileMaker Server är installerad):
http://localhost:16001/admin-console
Port 16001 är endast tillgänglig på den lokala värddatorn och inte från en fjärrdator.
På en fjärrdator:
https://[värd]:16000/admin-console
där [värd] är IP-adressen eller domännamnet på huvuddatorn i din FileMaker Server-driftsättning.
Kommentar
När du har lyckats starta Admin Console från webbläsaren kan du spara adressen som en favorit för att enkelt kunna öppna Admin Console.
Om du behöver starta om operativsystemet, stoppar du FileMaker Server först och startar sedan om det när operativsystemet har startats om.
Relaterade avsnitt 
Om FileMaker Server