Starta och stoppa FileMaker Server-tjänsten (Windows)
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
I vissa fall kan du behöva starta eller stoppa alla komponenter i FileMaker Server på en dator. Till exempel, när du har begränsat åtkomsten till Admin Console (på fliken Allmänna inställningar > Admin Console), måste du starta om alla FileMaker Server-komponenter. Du kan starta om alla FileMaker Server-komponenter antingen genom att starta om datorn eller genom att starta om FileMaker Server-tjänsten.
I Windows körs FileMaker Server som en tjänst vid namn “FileMaker Server”, som hanterar alla FileMaker Server-komponenter på datorn. I en driftsättning med flera datorer körs FileMaker Server-tjänsten på varje dator.
Normalt startar FileMaker Server automatiskt när datorn startas. Om du väljer att inte starta FileMaker Server-tjänsten automatiskt under starten av Windows eller om du har stoppat FileMaker Server-tjänsten kan du starta den igen manuellt.
Så här startar och stoppar du FileMaker Server-tjänsten:
Du måste vara inloggad med administratörsbehörighet på den dator där FileMaker Server körs.
1. Öppna Administrationsverktyg:
Windows-versioner med Start-menyn: På skrivbordet klickar du på Kontrollpanel > Administrationsverktyg.
Windows-versioner med Start-skärmen: Visa Snabbknapparna och klicka sedan på Inställningar. Välj Visa administrationsverktyg.
2. I Administrationsverktyg öppnar du Tjänster.
3. I fönstret Tjänster markerar du FileMaker Server i kolumnen Namn.
4. Klicka på Åtgärd-menyn > Starta för att starta tjänsten eller på Åtgärd-menyn > Stoppa för att stoppa tjänsten.
Så här startar och stoppar du FileMaker Server-tjänsten från kommandoraden:
Öppna fönstret Kommandorad.
 
För att
Retur
Starta FileMaker Server
net start "FileMaker Server"
Stoppa FileMaker Server
net stopp "FileMaker Server"
Relaterade avsnitt 
Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter