Felsökning
 
Felsökning
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Om du har en fråga eller ett problem kan du hitta en lösning med de här stegen.
1. Kontrollera att ditt system uppfyller kraven. Se tekniska specifikationer för FileMaker Server.
2. Installera den senaste uppdateringen för FileMaker Server.
3. Kontrollera dokumentationen och versionsanteckningarna på webbplatsen för FileMaker.
4. Problem med FileMaker Server uppstår vanligen inom följande områden. Se följande hjälpavsnitt:
Problem med Admin Console
Allmänna problem
Nätverksproblem
Problem som klienten ser
Händelseloggmeddelanden för FileMaker Server
Förbättra prestanda
5. Du kan söka efter svar i FileMaker Knowledge Base.
6. Skapa en fråga i FileMaker Community.
Obs!  Om FileMaker Pro redan är igång när databasservern startas upp på samma dator kommer databasservern att startas, men sedan stoppas. Stoppa FileMaker Pro och starta sedan databasservern. Om detta problem kvarstår startar du om datorn och startar sedan databasservern innan du startar FileMaker Pro.