Välja säkerhetskopieringsmapp och alternativ
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Om databasen skadas kan du möjligtvis importera data från den skadade databasen till en tom kopia av den säkerhetskopierade databasen. Information om hur du återställer FileMaker Pro-filer finns i FileMaker Pro Hjälp.
1. Vid Mapp för säkerhetskopiering anger du sökvägen till mappen för säkerhetskopiering.
Du kan ange sökvägen till din egen mapp för säkerhetskopiering eller använda standardmappen för säkerhetskopiering. Om du vill ange sökvägen skriver du:
Windows: filewin:/pathname-to-backup-folder/
macOS: filemac:/pathname-to-backup-folder/
Obs!  Klicka på Återställ för att ångra ändringar som har gjorts i sökvägen.
2. Klicka på Kontrollera för att kontrollera att sökvägen till mappen för säkerhetskopiering finns och är tillgänglig. Information om vad du gör om inte sökvägen är giltig finns i Tips för giltiga mappar.
3. Vid Högsta antal säkerhetskopieringar att vara värd för väljer du hur många säkerhetskopior av de markerade databaserna som ska sparas vid denna schemalagda säkerhetskopiering.
Mer information finns i Spara flera säkerhetskopior av en planerad säkerhetskopiering.
4. Välj Kontrollera säkerhetskopians integritet om du vill kontrollera om säkerhetskopian godkänns i giltighetstesten på blocknivå. (Funktionen för konsekvenskontroll i FileMaker Pro utför samma tester.)
Om du väljer att skicka en bekräftelse vis e-post längre fram i guiden Schema tas status för denna kontroll med i e-postmeddelandet.
Mer information finns i Tips om schemalagda säkerhetskopior.
5. Välj Klona säkerhetskopian om du vill spara tabeller, layouter, scripts, utskriftsformat och fältdefinitioner i de säkerhetskopierade databaserna utan att spara data.
Kommentar
Du kan konfigurera standardmappen för säkerhetskopiering som visas i detta steg i guiden Schema. Mer information finns i Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar.
Om du väljer Klona säkerhetskopian sparar FileMaker Server de tomma filerna när säkerhetskopieringen har slutförts, och när verifieringen har slutförts om du även väljer Verifiera säkerhetskopians integritet. FileMaker Server sparar de klonade filerna med filnamnen <original-filnamn> Clone.fmp12 i en undermapp med namnet Cloned_by_FMS_<[tidsstämpel]>. Denna undermapp finns i säkerhetskopieringsmappen ScheduleName_<tidsstämpel>.
Relaterade avsnitt 
Planera säkerhetskopiering av databaser
Planera administrationsuppgifter
Beskrivning av säkerhetskopieringsalternativen