Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar > Beskrivning av säkerhetskopieringsalternativen
 
Beskrivning av säkerhetskopieringsalternativen
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
FileMaker rekommenderar att du säkerhetskopierar dina värdbaserade databaser. FileMaker Server 16 erbjuder två metoder för att genomföra databassäkerhetskopieringar:
Planerade säkerhetskopieringar: Använd guiden Schema för att skapa en schemalagd uppgift som definierar vilka databaser som säkerhetskopieras, och hur ofta databaserna säkerhetskopieras. Varje gång den schemalagda uppgiften körs kontrollerar FileMaker Server om de markerade databaserna har ändrats sedan den senaste säkerhetskopieringen. FileMaker Server skapar en fullständig kopia av databaserna som har ändrats och skapar fasta länkar till de säkerhetskopierade databaserna som inte har ändrats.
Progressiva säkerhetskopieringar: FileMaker Server startar genom att skapa en fullständig säkerhetskopia av alla värdbaserade databaser. Efter att den inledande fullständiga säkerhetskopieringen har genomförts, kopierar bara Databasserver ändringarna från den värdbaserade filen till mappen för progressiva säkerhetskopior. Progressiva säkerhetskopieringar kan köras snabbare än en planerad säkerhetskopiering, med mindre inverkan på serverns prestanda.
Vid progressiv säkerhetskopiering behålls två kopior av säkerhetskopiorna: en tidsstämplad kopia som du kan använda som säkerhetskopia, samt en pågående kopia som uppdateras med de ackumulerade ändringarna. (FileMaker Server hänvisar till de här ackumulerade ändringarna som gör om-loggfiler.) Inställningarna för Sparintervall anger hur ofta den tidsstämplade kopian uppdateras.
Du kan använda både planerade säkerhetskopieringar och progressiv säkerhetskopiering om du vill vara helt säker på att du har en heltäckande strategi för säkerhetskopiering av dina värdbaserade databaser.
Relaterade avsnitt 
Tips om schemalagda säkerhetskopior
Tips för giltiga mappar
Planera säkerhetskopiering av databaser
Återskapa en databasfil från planerade säkerhetskopieringar
Återskapa en databas från en progressiv säkerhetskopia