Allmänna inställningar för webbpublicering
 
Allmänna inställningar för webbpublicering
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
När du har konfigurerat inställningar och sparat ändringarna för webbpublicering uppmanar Admin Console dig att starta om Web Publishing Engine. Medan du startar om Web Publishing Engine är inga webbpublicerade databaser tillgängliga för webbanvändare.
Viktigt!  Ändra bara inställningar för webbpublicering när inte Web Publishing Engine används. Webbpubliceringsklienter kan förlora arbete som inte har sparats när Web Publishing Engine startas om.
Ange inställningar för webbpublicering genom att klicka på fliken Webbpublicering > Allmänna inställningar.
 
För att
Gör så här
Aktivera plugin-program i webbpubliceringslösningar
Välj Aktivera plugin-program för webbpublicering så att plugin-program kan användas med FileMaker WebDirect-lösningar och lösningar för anpassad webbpublicering.
Tillåta webbpubliceringslösningar att uppdatera plugin-program med scriptsteget Installera plugin-fil
Välj Tillåt att scriptsteget Installera Plug-in kan installera, uppdatera och läsa in plugin-filer för webbpublicering.
Obs!  Den här inställningen gäller för lösningarna med FileMaker WebDirect och Anpassad webbpublicering.
Aktivera loggning för webbpublicering
Välj Aktivera loggning för webbpublicering så att fel och annan information sparas i wpe.log. Felloggning aktiverar loggning från Web Publishing Engine, FileMaker WebDirect-fel och fel från FileMaker-scripts som körs av Web Publishing Engine. Loggningsnivån för meddelanden avgör vilken typ av information som fångas upp.
Ange maxstorlek för loggen
Ange Loggstorlek. Loggstorleken kan vara från 1 till 1 000 MB. Standardvärdet är 40 MB.
Siffran som anges är största möjliga storlek för filen wpe.log, som finns i mappen Logs. När filen wpe.log uppnår sin maxstorlek skapar Web Publishing Engine en säkerhetskopia av den med namnet wpe.log.1, samtidigt som den skapar en ny version av filen wpe.log. Mer information finns i Webbpubliceringsloggar.
Ange loggningsnivån för meddelanden
Välj Felnivåmeddelanden om du vill logga eventuella fel i webbpubliceringsmotorn som har inträffat, inklusive programfel, användningsfel och systemfel.
Välj Informations- och felnivåmeddelanden om du vill logga felinformation och information om åtkomst till webbpubliceringsmotorn, inklusive en post med alla XML-förfrågningar från slutanvändare om att generera utdata för Anpassad webbpublicering.
Med den här inställningen ändrar du hur mycket information som skrivs till filen wpe.log.
Ange maximalt antal anslutningar för Anpassad webbpublicering
Ange Maximalt antal anslutningar för Anpassad webbpublicering.
Obs!  Även om FileMaker Server tillåter ett obegränsat antal samtidiga anslutningar för klienter för anpassad webbpublicering, finns det i de flesta operativsystem egna begränsningar för antalet nätverksanslutningar och öppna filer som en process kan använda. Denna begränsning i operativsystemet anger den verkliga gränsen för antalet samtidiga klientanslutningar.
Mer information finns i Webbpubliceringsloggar.
Relaterade avsnitt 
Inställningar för loggning och statistik
Inställningar för PHP-webbpublicering
Inställningar för XML-webbpublicering
Inställningar för FileMaker WebDirect
Inställningar för FileMaker Data API