Inställningar för FileMaker WebDirect
 
Inställningar för FileMaker WebDirect
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
När du har konfigurerat inställningar och sparat ändringarna för webbpublicering uppmanar Admin Console dig att starta om Web Publishing Engine. Medan du startar om Web Publishing Engine är inga webbpublicerade databaser tillgängliga för webbanvändare.
Viktigt!  Ändra bara inställningar för webbpublicering när inte Web Publishing Engine används. Webbpubliceringsklienter kan förlora arbete som inte har sparats när Web Publishing Engine startas om.
Så här anger du inställningarna för FileMaker WebDirect:
1. Klicka på fliken Webbpublicering > FileMaker WebDirect.
2. Välj Aktivera FileMaker WebDirect.
 
För att
Gör så här
Ange tidsgränsen för databassession
Ange antal minuter för Tidsgräns för session.
Web Publishing Engine kopplar bort användare som varit inaktiva under den angivna tiden.
Alla FileMaker WebDirect-lösningar använder databassessioner, även för användare som loggar in med administratörskonton. Så alla FileMaker WebDirect-sessioner påverkas av tidsgränsinställningen för sessionen.
Välj språk för statusområdesmarkören
Vid Språk i statusområdet väljer du det språk som ska användas av FileMaker WebDirect om språket i klientens operativsystem inte stöds.
Se Guide för FileMaker WebDirect.
Obs!  I en driftsättning med flera datorer tillämpas ändringar i de här inställningarna bara för huvuddatorn. På arbetsdatorerna behålls dessa inställningar som standardinställningar för installationen.
Relaterade avsnitt 
Administrera databaser
Administrera klienter
Allmänna inställningar för webbpublicering
Inställningar för serverinformation