Övervaka FileMaker Server > Visa loggfilsposter > Webbpubliceringsloggar
 
Webbpubliceringsloggar
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Som standard genererar Web Publishing Engine följande logginformation för Anpassad webbpublicering och FileMaker WebDirect. Posterna i wpe.log:
Alla fel i Web Publishing Engine som har inträffat, inklusive applikationsfel, användningsfel och systemfel. Du kan även låta Web Publishing Engine ta med information som hör till Anpassad webbpublicering, såsom XML-förfrågningar från slutanvändare om att generera webbpubliceringsmaterial eller ändringar av inställningarna för Anpassad webbpublicering.
Förfrågningar från slutanvändare om att visa FileMaker WebDirect-lösningar. Dessa förfrågningar dirigeras från webbservern direkt till webbpubliceringskärnan på Web Publishing Engine.
Ändringar i inställningarna för FileMaker WebDirect.
Alla FileMaker WebDirect-fel, FileMaker-scripts och användarlogginformation.
Felinformationen beskriver eventuella ovanliga fel som har uppstått i Web Publishing Engine. Vanliga felmeddelanden som rapporteras till webbanvändaren, t.ex. om att en viss databas inte är öppen, registreras inte.
Scriptinformationen beskriver eventuella fel som har uppstått när webbanvändarna har utfört scripts. Den kan exempelvis innehålla en lista över scriptsteg som ignoreras om de inte hanteras av FileMaker WebDirect.
Använd Visa loggfilsposter när du vill granska information från loggfilen för webbpublicering i fönstret Loggvisare.
Om du vill konfigurera loggning för webbpublicering går du till Allmänna inställningar för webbpublicering.
Se FileMaker Server Guide för anpassad webbpublicering.
Relaterade avsnitt 
Övervaka FileMaker Server