Inställningar för XML-webbpublicering
 
Inställningar för XML-webbpublicering
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
När du har konfigurerat inställningar och sparat ändringarna för webbpublicering uppmanar Admin Console dig att starta om Web Publishing Engine. Medan du startar om Web Publishing Engine är inga webbpublicerade databaser tillgängliga för webbanvändare.
Viktigt!  Ändra bara inställningar för webbpublicering när inte Web Publishing Engine används. Webbpubliceringsklienter kan förlora arbete som inte har sparats när Web Publishing Engine startas om.
Ange inställningar för XML-publicering:
1. Klicka på fliken Webbpublicering > XML.
2. Välj Aktivera XML-publicering om du vill tillåta att FileMaker Server genererar XML-data från värdbaserade databaser baserat på frågekommandon och parametrar.
Kommentar
Om du aktiverar den här inställningen rekommenderar FileMaker att du använder SSL för databasanslutningar med ett eget SSL-certifikat installerat.
Om du inaktiverar XML påverkar det inte möjligheten att använda FileMaker API för PHP, men det kan påverka webbserverprogram från något annat företag.
Relaterade avsnitt 
Administrera databaser
Administrera klienter
Allmänna inställningar för webbpublicering