Inställningar för PHP-webbpublicering
 
Inställningar för PHP-webbpublicering
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
När du har konfigurerat inställningar och sparat ändringarna för webbpublicering uppmanar Admin Console dig att starta om Web Publishing Engine. Medan du startar om Web Publishing Engine är inga webbpublicerade databaser tillgängliga för webbanvändare.
Viktigt!  Ändra bara inställningar för webbpublicering när inte Web Publishing Engine används. Webbpubliceringsklienter kan förlora arbete som inte har sparats när Web Publishing Engine startas om.
Anpassad webbpublicering med PHP aktiverar webbprogram med PHP för åtkomst till data med hjälp av FileMakers API för PHP. Du kan konfigurera hur Web Publishing Engine ska svara på API:t.
Information om hur servern kan vara värd för en PHP-webbplats finns i Vara värd för webbplatser. Information om hur du skapar en PHP-webbplats och använder FileMakers API för PHP finns i FileMaker Server Guide för anpassad webbpublicering.
Så här anger du inställningar för PHP-publicering:
1. Klicka på fliken Webbpublicering > PHP.
2. Välj Aktivera PHP-publicering.
Obs!  Om du aktiverar den här inställningen rekommenderar FileMaker att du använder SSL för databasanslutningar med ett eget SSL-certifikat installerat.
 
För att
Gör så här
Aktivera förkontroll av dataposter på webbservern
Välj Aktivera förkontroll av dataposter.
Aktivera FileMakers API för PHP om du vill kontrollera dataposter innan du lägger till en post i databasservern. Om du vill använda den här funktionen måste PHP-koden anropa metoden validate() där det behövs och svara på kontrollfel.
Välj önskad standardteckentabell
Vid Standardteckentabell väljer du en teckenkodning.
Teckenkodningen du väljer måste matcha teckenkodningen som används i avsnittet <head> i PHP-filerna.
Standardspråket för PHP är Latin-1. Standard för FileMaker är Unicode. Använd UTF-8 om dina data innehåller andra tecken än latinska tecken.
Inställningen Standardteckenkodning kan inte tillämpas om du använder en egen version av PHP istället för den PHP-version som stöds av FileMaker Server. Om du använder din egen version av PHP kan du uppdatera filen php.ini för att ange standardteckenkodningen (default_charset) eller ange standardteckenuppsättningen direkt i dina PHP-källfiler (charset).
Välj språk för felmeddelanden vid PHP-publicering
Vid Språk väljer du ett språk för felmeddelanden som skickas av FileMakers API för PHP.
Obs!  FileMakers API för PHP och en PHP-motor som stöds måste vara installerad på huvuddatorn för att anpassad webbpublicering med PHP ska fungera. Mer information finns i Aktivera tekniker för datadelning och webbpublicering.
Relaterade avsnitt 
Allmänna inställningar för webbpublicering