Inställningar för FileMaker Data API
 
Inställningar för FileMaker Data API
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
När du konfigurerar inställningar för FileMaker Data API och sparat ändringarna uppmanar Admin Console dig att starta om FileMaker Data API-motorn. Medan du startar om FileMaker Data API-motorn är inga FileMaker Data API-lösningar tillgängliga för webbanvändare.
Viktigt!  Ändra bara inställningarna för FileMaker Data API när FileMaker Data API-lösningar inte används. Klienter kan förlora arbete som inte har sparats när FileMaker Data API-motorn startas om.
Informationen om anropen lagras i fmdapi.log. Mer information finns i Visa loggfilsposter.
Ange inställningar för FileMaker Data API:
1. Klicka på fliken Webbpublicering > FileMaker Data API.
2. Välj Aktivera FileMaker Data API.
 
För att
Gör så här
Aktivera loggning för FileMaker Data API-anrop.
Välj Aktivera loggning för FileMaker Data API så att fel och annan information sparas i fmdapi.log. Loggningsnivån för meddelanden avgör vilken typ av information som fångas upp.
Ange maxstorlek för loggen
Ange Loggstorlek. Loggstorleken kan vara från 1 till 1 000 MB. Standardvärdet är 40 MB.
Siffran som anges är största möjliga storlek för filen fmdapi.log, som finns i mappen Logs. När filen fmdapi.log uppnår sin maxstorlek skapar Web Publishing Engine en säkerhetskopia av den med namnet fmdapi.log.1, samtidigt som den skapar en ny version av filen fmdapi.log. Mer information finns i FileMaker Data API-logg.
Ange loggningsnivån för meddelanden
Välj Felnivåmeddelanden om du vill logga alla fel som har inträffat.
Välj Informations- och felnivåmeddelanden om du vill logga fel- och informationsmeddelanden.
Med den här inställningen ändrar du hur mycket information som skrivs till filen fmdapi.log.
Se FileMaker Guide för Data API.