Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Sortera poster efter fält
 
Sortera poster efter fält
Användning 
Sorterar posterna i den aktuella gruppen hittade poster efter kontexten för ett angivet fält.
Se även 
Format 
Sortera poster efter fält[Stigande/Fallande/Tillhörande värdelista; <tabell::fält>]
Tillval 
Ange målfält anger det fält du vill sortera efter.
Stigande visar data i stigande ordning.
Fallande visar data i fallande ordning.
Tillhörande värdelista visar data i den ordning som fastställdes av värdelistan som är associerad med fältet.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 12.0
Beskrivning 
Sorterar posterna i det aktuella sökresultatet enligt kontext för ett angivet fält så att du kan skapa scripts med liknande funktioner med hjälp av snabbmenyn i tabellvyn. Om du inte anger ett fält sorteras scriptet efter det fält som är aktivt när scriptet körs. Om inget fält är aktivt när scriptet körs visas ett meddelande om ogiltig sorteringsordning.
Tips!  Du kan söka efter de poster du vill sortera (med scriptsteget Utför sökning eller scriptsteget Visa alla) innan du använder det här scriptsteget. Du behöver inte använda scriptsteget Bearbeta eller scriptsteget Gå till post/sökpost/sida när du har använt Sortera poster efter fält.
Exempel 1 
Sorterar det aktuella sökresultatet efter aktivt fält. Kan startas av scripttriggern VidObjektValidera för att behålla sorteringsordningen för aktuella hittade poster när fältvärden ändras.
Sortera poster efter fält [Stigande]
Exempel 2 
Visar fakturor för aktuellt kund-ID med den senaste fakturan först i listan.
Sök efter matchande poster [Ersätt; Fakturor::Kund-ID]
Sortera poster efter fält [Fallande; Fakturor::Faktura-ID]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Sortera poster
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)