Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Visa alla
 
Visa alla
Användning 
Hittar alla poster i den tabell som ligger under förgrundsfönstret och väljer den aktuella posten.
Se även 
Format 
Visa alla
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd det här scriptsteget om du vill visa alla poster på nytt när du har arbetat med sökresultat.
Använd Visa alla i bearbetningsläge och granskningsläge. Om du utför detta scriptsteg i sökläge eller layoutläge växlar FileMaker Pro till bearbetningsläge när posterna har hittats.
Exempel 1 
Går till layouten Fakturor, visar alla poster och utför en sortering.
Gå till layout ["Fakturor"]
Visa alla
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Exempel 2 
Utför en sökning, visar alla poster om inga poster hittades och sorterar sökresultatet.
Utför sökning [Spara]
If [Get (HittadePoster) = 0]
Visa alla
End If
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)