Referens > Scriptsteg > Scriptstegen Förflytta/Byt läge > Bearbeta
 
Bearbeta
Användning 
Växlar till bearbetningsläge.
Se även 
Format 
Bearbeta [Paus: Av/PÅ]
Tillval 
Paus stoppar scriptet tillfälligt så att användaren kan mata in data.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Partiell 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 1 
Går till layouten Skriv ut fakturor, går till granskningsläget, skriver ut och går över till bearbetningsläget.
Gå till layout ["Skriv ut fakturor"]
Granska [Paus: Av]
Skriv ut [Med dialogruta: Av]
Bearbeta [Paus: Av]
Relaterade avsnitt 
Funktionen Get ( Fönsterläge )
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)