Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Sortera poster
 
Sortera poster
Användning 
Sorterar posterna i den aktuella gruppen hittade poster efter vissa kriterier.
Se även 
Format 
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: På/Av]
Tillval 
Med dialogruta anger om en dialogruta ska visas när scriptsteget utförs, vilket gör att användaren kan ange olika sorteringsinstruktioner.
Ange sorteringsordning låter dig skapa en sorteringsordning och lagra den tillsammans med scriptsteget. När Ange sorteringsordning inte är markerat använder FileMaker Pro de senast utförda sorteringsinstruktionerna.
Behåll poster i sorterad ordning placerar en ny eller ändrad post som är i sorterad ordning till den justerade ordningen efter att posten sparas. När det här alternativet inte är markerat, behåller nya eller ändrade poster samma placering i sorteringsordningen fram tills att du gör en sökning eller posterna sorteras med andra villkor.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Partiell 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Sök efter de poster som du vill sortera (med scriptsteget Utför sökning eller scriptsteget Visa alla) innan du använder det här scriptsteget. Om du sorterar ett repeterat fält sorteras endast den första posten i det fältet. Du behöver inte använda scriptsteget Bearbeta eller scriptsteget Gå till post/sökpost/sida när du har använt Sortera poster.
Varje Sortera poster-scriptsteg kan lagra en unik sorteringsordning; sorteringsinstruktionerna lagras tillsammans med steget, inte med scriptet. Du kan använda det här steget flera gånger inom samma script och lagra olika sorteringsordningar för varje förekomst.
Kommentarer 
De delar av sorteringsordningen som inte är giltiga när scriptsteget utförs ignoreras. När du anger en sorteringsordning i en databas som innehåller flera tabeller, lagrar FileMaker Pro tabellnamnet för varje sorteringsfält i sorteringsordningen. Exempel: En sorteringsordning som använder fältet Efternamn i tabellen Kontaktpersoner lagras i som Kontaktpersoner::Efternamn i sorteringsordningen. Om scriptsteget Sortera poster utförs när någon annan tabell än Kontaktpersoner är den aktiva tabellen kan Kontaktpersoner::Efternamn inte utvärderas och ignoreras i sorteringsordningen.
Script på serversidan och Anpassad webbpublicering kör det här scriptsteget som om alternativet Med dialogruta är inställt på Av, så du måste använda alternativet Ange sorteringsordning om du vill spara sorteringsordningen i det här scriptsteget.
Exempel 1 
Går till layouten Fakturor, utför en sökning, sorterar posterna och går sedan till den första posten bland sökresultatet.
Gå till layout ["Fakturor"]
Utför sökning [Spara]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)