Referens > Scriptsteg > Scriptstegen Förflytta/Byt läge > Gå till post/sökpost/sida
 
Gå till post/sökpost/sida
Användning 
Flyttar till en post eller en rapportsida, eller visar en sökpost.
Se även 
Format 
Gå till post/sökpost/sida [Första/Sista]
Gå till post/sökpost/sida [Föregående/Nästa; Avbryt efter sista: På/Av]
Gå till post/sökpost/sida [Med dialogruta: På/Av ; <formel>]
Tillval 
Första flyttar till den första posten i filen eller sökresultatet (bearbetningsläge), visar den första sökposten (sökläge) eller flyttar till den första sidan i en rapport (granskningsläge).
Sista flyttar till den sista posten i filen eller gruppen av hittade poster, visar den sista sökposten eller flyttar till den sista sidan i en rapport.
Föregående flyttar till föregående post i filen eller gruppen av hittade poster, visar föregående sökpost eller flyttar till föregående sida i en rapport. Avbryt efter sista säger åt FileMaker Pro att stoppa scriptet när det kommer till den sista posten i gruppen av hittade poster. Du kan använda Avbryt efter sista ihop med scriptsteget Loop om du vill avsluta en loop efter den sista posten.
Nästa flyttar till nästa post i filen eller gruppen av hittade poster, visar nästa sökpost eller flyttar till nästa sida i en rapport. Avbryt efter sista säger åt FileMaker Pro att avsluta scriptet eller kontrollstrukturen (som en loop) när det kommer till den sista posten i gruppen av hittade poster.
Kontrollberäkning anger en beräkning som bestämmer nummer för önskad post, sökpost eller sida. Ställ in Med dialogruta om du vill visa numret i en dialogruta för bekräftelse.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Partiell 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här scriptsteget flyttar till en post i bearbetningsläget, visar en sökpost i sökläget och flyttar till en rapportsida i granskningsläget.
Script på serversidan och Anpassad webbpublicering har inte stöd för alternativet Kontrollberäkning.
Exempel 1 
Utför en sökning, sorterar posterna och går till den första posten.
Utför sökning [Spara]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Exempel 2 
Går till det nummer för posten som användaren anger i den anpassade dialogrutan.
Visa anpassad dialogruta ["Ange nummer för posten du vill visa."; Fakturor::Postnummer]
Gå till post/sökpost/sida [Med dialogruta: Av ; Fakturor::Postnummer]
Visa alla
Exempel 3 
Loopar igenom poster för att exportera filer i containerfältet. Avbryter loopen om en post har ett tomt containerfält.
Ange variabel [$SÖKVÄG; Värde: Get ( Dokumentsökväg ) & Produkter::Container]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Loop
Exit Loop If [IsEmpty ( Produkter::Container )]
Exportera fältinnehåll [Produkter::Container; "$SÖKVÄG"]
Gå till post/sökpost/sida [Nästa ; Avbryt efter sista: På]
End Loop
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)
Om formler