Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat
 
Scriptsteg för sökresultat
Med scriptsteg för sökresultat kan du:
ange en sökpost när du vill söka efter poster
utvidga eller förfina hittade poster
ändra den senaste sökposten
visa alla poster
utesluta poster från sökresultatet
sortera och återställa sortering av poster