Sortera poster > Tillval för sortering av poster
 
Tillval för sortering av poster
Använd följande tillval i dialogrutan Sortera poster om du vill sortera posterna i en viss ordning. Mer information finns i Sortera poster.
 
För att
Gör så här
Välj ett sorteringsfält som är synligt i aktuell layout och sortera det i enlighet med markerad ordning
Välj Aktuell layout (Layoutnamn) från tabellistan och dubbelklicka sedan på ett fält i listan.
Välj ett sorteringsfält som finns i aktuell layouts tabell
Välj Aktuell tabell (Tabellnamn) från tabellistan och dubbelklicka sedan på ett fält i listan.
Ge fälten olika sorteringsordningar allteftersom du lägger till dem i listan Sorteringsordning
Gör så här för varje sorteringsfält: markera ett fält i fältlistan, välj en sorteringsordning och klicka därefter på Flytta.
Sortera i en anpassad ordning, efter värdena i en värdelista (till exempel i den ordning som månaderna står)
Markera ett fält i fältlistan, välj Enligt värdelistan och välj eller definiera därefter en värdelista. Mer information finns i Definiera värdelistor.
Poster med värden som inte finns med i den angivna värdelistan kommer att sorteras alfabetiskt i slutet.
Ändra ordningen för sökvillkoren (t.ex. om du vill sortera först efter Län och därefter efter Ort)
Klicka på den dubbelriktade pilen (till vänster om fältnamnet) i listan Sorteringsordning och dra fältet till en ny plats.
Inkludera relaterade fält var som helst i sorteringsordningen
Välj en tabell i tabellistan och dubbelklicka därefter på ett relaterat fält i listan.
Om det finns mer än en matchande post i den relaterade tabellen kommer sorteringen att bygga på värdet i den första matchande posten i den relaterade tabellen, enligt den sorteringsordning som har definierats i relationen. Mer information finns i Arbeta med relaterade tabeller.
Sortera relaterade poster (rader) i en portal
Ange en sorteringsordning i dialogrutan Ändra relation om du har behörighet för det. Mer information finns i Arbeta med relaterade tabeller.
Ta bort ett fält från listan Sorteringsordning
Dubbelklicka på fältet i listan Sorteringsordning.
Sortera efter statistikfält,
till exempel sortera försäljningsregioner från högsta till lägsta totala försäljning.
Mer information finns i Sortera poster efter delsummor.
Återgå till att visa posterna i ursprunglig ordning
Klicka på Sortera ej eller välj Poster > Sortera ej i bearbetningsläge.
Sortera poster enligt ett annat språk än det som använts för indexering
Markera Språk för sortering och välj därefter ett språk. Information om hur du ändrar fältets standardspråk för sortering finns i Definiera tillval för fältindex.
Placera en ny eller ändrad post, som är som är i sorterad, i den justerade ordningen efter att du har verkställt posten
Välj Behåll poster i sorterad ordning. När den kryssrutan är avmarkerad behåller nya eller ändrade poster samma placering i sorteringsordningen fram till dess att du gör en sökning eller sortering med andra villkor.
Relaterade avsnitt 
Söka efter och ersätta data