Introduktion till FileMaker Pro > Öppna och hantera filer
 
Öppna och hantera filer
Du kan öppna lokala FileMaker Pro-filer (som finns på din dator). Du kan även:
Öppna delade filer på ditt nätverk. Mer information finns i Öppna delade filer som klient.
Konvertera kompatibla filer som har skapats i andra program – till exempel Microsoft Excel-filer eller tabbavgränsade textfiler – till FileMaker Pro-format. Mer information finns i Konvertera en datafil till en ny FileMaker Pro-fil.
Så här öppnar du en lokal fil om FileMaker Pro redan körs:
1. Välj Arkiv-menyn > Öppna.
Startcenter öppnas. Fliken Mina lösningar visar alla filer som du har markerat som favoriter och de senaste filerna du har öppnat.
2. Så här öppnar du en fil:
 
För att
Gör så här
Öppna en favoritfil
Markera en fil under Favoriter och klicka sedan på Öppna.
Mer information finns i Arbeta med favoritfiler och värdar.
Öppna en fil som öppnades nyligen
Markera en fil under Senaste eller Favoriter och klicka sedan på Öppna.
Om de senaste filerna inte visas, väljer du menyn Redigera (Windows) eller menyn FileMaker Pro (macOS) > Inställningar. Sedan markerar du Visa senaste öppnade filer, anger ett värde och klickar på OK. (Om du vill rensa listan med de senast öppnade filerna väljer du Arkiv > Öppna senaste > Rensa nyligen öppnade filer.)
Öppna en lokal fil som inte visas i Startcenter
Klicka på Bläddra. I dialogrutan Öppna fil väljer du plats, markerar filnamnet och klickar på Öppna.
Visa filer i en lista eller sida vid sida
Om du vill visa dem i en lista klickar du på Knappen Lista. Om du vill visa dem sida vid sida klickar du på Knappen Sida vid sida.
Söka efter en fil
Skriv några tecken ur filnamnet i sökrutan.
3. Ange ett kontonamn och eventuellt ett lösenord om det efterfrågas. Klicka sedan på OK.
Mer information finns i Öppna filer som är skyddade av lösenord.
Så här öppnar du en fil som delats på ditt nätverk:
I Startcenter klickar du på fliken Värdar (se Öppna delade filer som klient). Du kan även välja menyn Arkiv > Fjärröppna i ett FileMaker Pro-fönster.
Kommentar 
Om du vill öppna flera fönster för en fil väljer du Fönster > Nytt fönster. På så sätt kan du visa samma layout i olika fönster eller visa olika layouter av samma fil samtidigt. Du kan söka och sortera helt oberoende i de båda fönstren.
När du öppnar en fil som sparats med datum-, tids- och sifferformat som skiljer sig från systeminställningarna på din dator kan det visas ett varningsmeddelande. Du kan välja att visa och sortera data med filens inställningar eller med systemets inställningar. Mer information finns i Öppna filer med annorlunda systeminställningar.
Om en fil öppnas med ett förvalt lösenord kan du ange ett annat lösenord genom att trycka på Skift-tangenten (Windows) eller Alternativ-tangenten (macOS) när du öppnar filen.
Information om att visa en specifik layout när en fil öppnas finns i Ange filtillval.
Även om du stänger en fil kan den fortfarande vara öppen som en dold fil om fönstret eller någon annan fil visar data från filen. (Ett annat fönster kan till exempel visa relaterade data från filen som du försöker stänga.) Filen stängs när du stänger alla beroende fönster.
I den aktuella versionen av FileMaker Pro, och alla versioner sedan FileMaker Pro 12, öppnas filer i FMP12-format utan att de behöver konverteras först. Filer som har skapats i tidigare versioner måste konverteras. Mer information finns i Konvertera filer från FileMaker Pro 11 och tidigare.
Relaterade avsnitt 
Spara och kopiera filer
Spara och återställa layoutändringar
Växla mellan layouter