Introduktion till FileMaker Pro > Öppna och hantera filer > Arbeta med favoritfiler och värdar
 
Arbeta med favoritfiler och värdar
Så här hanterar du favoritfiler:
1. Välj Arkiv-menyn > Öppna.
2. Gör något av följande på fliken Mina lösningar eller fliken Värdar i Startcenter:
Om du vill hantera favoritfiler på fliken Värdar, markerar du värdnamnet först.
 
För att
Gör så här
Lägg till eller ta bort en favoritfil
Flytta pekaren över filnamnet och klicka på Ikonen Favoritfil.
Ändra ordningen på favoritfiler (endast fliken Mina lösningar)
Dra en fil till sin nya placering i Favoriter.
Så här hanterar du favoritvärdar:
1. Välj Arkiv > Fjärröppna.
2. Gör något av följande på fliken Värdar i Startcenter:
 
För att
Gör så här
Visa eller dölja listan över tillgängliga värdar som du har åtkomst till
Klicka på Knappen Värdpanel i statusverktygsfältet i Startcenter.
Markera en värd som favorit
Flytta pekaren över Värdikon och klicka sedan på den (den ändras till Ikonen Favoritvärd).
Om du inte ser värden kan du lägga den till manuellt. Klicka på Knappen Lägg till favoritvärd för att visa dialogrutan Lägg till favoritvärd. Mer information finns i Öppna delade filer som klient.
Obs!  På fliken Värdar visas filerna från den senaste favoritvärden som valdes.
Ta bort en favoritvärd
Klicka på Ikonen Favoritvärd.
Redigera en favoritvärd
Markera en favoritvärd och klicka på Knapp för åtgärdsmeny. Välj Ändra favoritvärd för att visa dialogrutan Ändra favoritvärd. Mer information finns i Öppna delade filer som klient.
Relaterade avsnitt 
Öppna och hantera filer
Öppna filer med annorlunda systeminställningar