Skapa och hantera layouter och rapporter > Skapa en layout > Spara och återställa layoutändringar
 
Spara och återställa layoutändringar
När du formger en layout i layoutläget bör du spara ditt arbete så tidigt som möjligt och därefter ofta spara det igen. Vänta inte tills du är klar med arbetet.
Om du vill spara, återställa eller ångra ändringar i layouter använder du kommandon i menyerna Layout och Redigera.
Kommentar 
Du kan ångra och göra om ändringar i layouter (exempelvis ändra en layoutdel eller flytta eller ändra storleken på ett layoutobjekt), även efter att du har sparat layouten eller förhandsvisat layouten i Bearbetningsläget. Du kan fortsätta att ångra och göra om ändringar till dess att du växlar till en annan layout eller stänger fönstret, eller tills en annan användare eller fönster ändrar layouten eller temat i en delad fil.
Du kan välja en programinställning som anger att layoutändringar ska sparas automatiskt när du lämnar layoutläget. Mer information finns i Ange layoutinställningar.
Det är en bra idé att duplicera en layout innan du gör stora ändringar.
Relaterade avsnitt 
Spara och kopiera filer