Skapa och hantera layouter och rapporter > Skapa en layout > Växla mellan layouter
 
Växla mellan layouter
När du har skapat mer än en layout kan du lätt växla mellan layouterna.
Så här växlar du mellan layouter i alla lägen:
Välj Visa > Gå till layout.
Välj från snabbmenyn Layout.
Layout-menyn
Så här växlar du mellan layouter i layoutläge:
Välj från snabbmenyn Layout.
Välj Layouter > Gå till layout.
Använd navigeringskontrollerna i statusverktygsfältet.
Navigeringskontroller i layoutläge