Spara, importera och exportera data > Konvertera en datafil till en ny FileMaker Pro-fil
 
Konvertera en datafil till en ny FileMaker Pro-fil
Du kan konvertera en datafil från ett annat program till en ny FileMaker Pro-fil. FileMaker Pro importerar informationen och skapar en ny FileMaker Pro-fil. Den konverterade FileMaker Pro-filen innehåller följande:
Informationen från filen eller källan som du konverterar.
Två layouter för att visa information: en Standard-layout och en Listvy-layout.
Konverterade fältnamn om det finns sådana i filen eller källan som du konverterar. I annat fall är fältnamn som används allmänna (f1, f2, f3 osv.). (Fältnamn konverteras från Microsoft Excel-, FileMaker Pro-, DBF-, merge-, ODBC- och XML-format.)
Konverterade fälttyper (text, numeriskt, datum osv) om det finns sådana i filen eller källan som du konverterar. I annat fall är alla fält textfält. (Fälttyper konverteras från FileMaker Pro-, Microsoft Excel-, ODBC-, DBF- och XML-format.)
Information om hur du importerar data till en befintlig fil finns i Importera data till en befintlig fil.
Så här importerar du data till en ny fil:
1. Spara informationen i ett filformat som stöds av FileMaker Pro i källprogrammet (programmet som du importerar data från till FileMaker Pro).
En lista över filformat som stöds finns i Filformat som stöds för import och export.
2. Använd en av följande metoder när du vill öppna datafilen.
Välj Arkiv-menyn > Öppna i FileMaker Pro. På fliken Mina lösningar i Startcenter klickar du på Bläddra.
Dra datafilen till programmet FileMaker Pro.
3. I dialogrutan Öppna fil väljer du den typ av fil du vill importera under Filformat (Windows) eller Visa (macOS), anger filen som ska konverteras och klickar på Öppna.
4. Om du konverterar ett Microsoft Excel-kalkylblad och dialogrutan Ange Excel-data öppnas markerar du ett kalkylblad eller ett namngivet område i arbetsboksfilen och klickar sedan på OK.
5. Om dialogrutan Tillval för första raden öppnas väljer du om den första dataraden innehåller fält namn eller den första posten och klickar sedan på OK.
6. Ange ett namn för den nya filen i dialogrutan Ny fil, välj en sökväg och klicka på Spara.
Informationen konverteras till en FileMaker Pro-fil och filen visas.
Kommentar 
Om du konverterar en stor fil kan en dialogruta visas med importprocessens förlopp. Om du vill avbryta importen klickar du på Stopp. En fil med en del av den konverterade informationen skapas ändå.
Om du regelbundet importerar data från samma källa kan du automatisera processen genom att ställa in återkommande importer. Data som importerats via återkommande import är skrivskyddade i FileMaker Pro. Mer information finns i Ställa in återkommande importer.