Dela filer i ett nätverk > Öppna delade filer som klient
 
Öppna delade filer som klient
När en fil har öppnats av en värd och delats med Nätverksdelning i FileMaker kan du öppna den som klient.
Så här öppnar du en delad fil som klient:
1. Välj Arkiv > Fjärröppna.
Startcenter öppnas till fliken Värdar. Om värdarna inte visas klickar du på Knappen Visa/dölj listan över värdar på fliken Värdar. Favoritvärdar visas först i listan.
I sökrutan ovanför listan med värdar skriver du in några tecken i värdnamnet eller bläddrar i listan med värdar.
2. Om du vill se vilka filer som är tillgängliga från en värd klickar du på värdnamnet.
Om du vill visa filerna i en lista klickar du på Knappen Lista på fliken Värdar. Om du vill visa filerna sida vid sida klickar du på Knappen Sida vid sida på fliken Värdar.
Om du vill ändra en värd, se "Så här lägger du till och ändrar favoritvärdar" nedan.
3. Markera filen som du vill öppna och klicka sedan på Öppna (eller dubbelklicka på filnamnet).
Obs!  Du kan välja en egen ikon som ska representera en fil i Startcenter. Mer information finns i Ange filtillval.
Så här öppnar du en delad fil som klient med hjälp av en nätverksfilsökväg
1. I Startcenter klickar du på fliken Värdar, sedan på Knapp för åtgärdsmeny och väljer Nätverksfilsökväg.
2. Vid Nätverksfilsökväg anger du adress och filnamn för den delade filen i följande format:
fmnet:/adress/filnamn
Till exempel:
en IPv4-adress: fmnet:/192.168.10.0/Mina adresser
en IPv6-adress: fmnet:/[2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334]/Mina adresser
ett DNS-namn: fmnet:/värd.domän.com/Mina adresser
Lägg märke till att det bara ska vara ett snedstreck i fmnet:/.
3. Klicka på OK.
Så här lägger du till och ändrar favoritvärdar:
1. I Startcenter klickar du på fliken Värdar och gör sedan något av följande:
Om du vill lägga till en värd som favorit, klickar du på Knappen Lägg till favoritvärd för att visa dialogrutan Lägg till favoritvärd.
Om du vill ändra en befintlig favoritvärd, markerar du värden. Klicka på Knapp för åtgärdsmeny och välj sedan Ändra favoritvärd för att visa dialogrutan Ändra favoritvärd.
2. Ange värdens IP-adress eller domännamn i Värdens Internet-adress i dialogrutan.
IP-adresser anges i något av följande format
IPv4: 192.168.10.0
IPv6: [2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334]
Ange domännamn med formatet vard.doman.com.
3. (valfritt) Ange ett namn för värden i Favoritvärdnamn.
Om du inte anger något namn visas bara värdens Internet-adress på fliken Värdar i Startcenter.
4. Välj under Filinställningar om du vill visa alla tillgängliga filer (standardinställningen) eller bara de filer du anger.
Om du väljer Visa bara de här filerna anger du varje filnamn på en egen rad och avslutar varje rad med ett returtecken.
5. Klicka på Spara.
Så här tar du bort en favoritvärd:
1. I Startcenter klickar du på fliken Värdar.
2. Klicka på Värdikon med favorit bredvid värdnamnet.
Så här anger du en LDAP-server:
1. I Startcenter klickar du på fliken Värdar.
2. Klicka på Knapp för åtgärdsmeny och välj sedan Konfigurera LDAP.
3. Ange information om servern under Serverinformation.
(Du kan behöva kontakta nätverksadministratören för att få tillgång till den här informationen.)
 
Vid ...
Gör så här
Serveradress
Ange serverns domännamn i det här formatet:
vard.doman.com
eller ange serverns IP-adress i något av följande format:
IPv4: 192.168.10.0
IPv6: [2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334]
LDAP-port:
Behåll eller ändra portnumret. (Om du vill gå tillbaka till standardvärdet klickar du på Använd standard.) Markera Använd SSL (Secure Sockets Layer) om LDAP-servern stöder säkra anslutningar.
Sök i bas
Ange en sträng för den databas där du vill söka efter LDAP-värdar.
4. Windows: Markera eller avmarkera Använd Windows-verifiering under Inloggningsinställningar. Gör sedan följande:
Om du markerar det här tillvalet väljer du Logga in som aktuell användare eller Logga in med konto och skriver sedan ditt kontonamn, lösenord och domännamn.
Om du avmarkerar det här tillvalet väljer du Logga in anonymt eller Logga in med konto och skriver ditt kontonamn och lösenord.
5. Klicka på OK.
Kommentar 
När du öppnar en fil som finns hos en värd, kan du se en låsikon som anger säkerhetsnivån på anslutningen till värden. Mer information finns i Om säkerhetslåsikonerna.
När du öppnar en delad fil som använder en OAuth-identitetsleverantör för autentisering använder du värdens fullständiga domännamn (till exempel värd.domän.com). Under vissa omständigheter kanske det inte fungerar att använda värdnamnet som visas automatiskt i listan med värdar i Startcenter.
Relaterade avsnitt 
Arbeta med favoritfiler och värdar
Ange inställningar för tillåtna värdar