Introduktion till FileMaker Pro
 
Introduktion till FileMaker Pro
Detta avsnitt innehåller:
en beskrivning av nya funktioner i FileMaker Pro 16 och FileMaker Pro 16 Advanced
en introduktion till databaser och lägen i FileMaker Pro
information om grunderna i att arbeta med filer och kommandon i FileMaker Pro
Använda Hjälp-menyn
Under Hjälp-menyn hittar du snabbt mer information om FileMaker Pro:
Resurscenter för att visa instruktionsfilmer om FileMaker Pro och utforska ett onlinebibliotek som innehåller länkar till bland annat självstudier, utbildning och elektronisk dokumentation.
Produktdokumentation för att visa Product Documentation Center där du kan läsa eller ladda ned annan dokumentation om FileMaker.
FileMaker Community för att samarbeta med andra FileMaker-användare genom ett onlinebaserat forum eller kolla i Knowledge Base.
Service och Support för att söka efter information i Knowledge Base online och hämta nedladdningar och uppdateringar.
Relaterade avsnitt 
Öppna och hantera filer
Skapa en FileMaker Pro-fil