Spara, importera och exportera data > Filformat som stöds för import och export
 
Filformat som stöds för import och export
FileMaker Pro och många program som du kan utbyta data med har egna filformat. För att kunna utbyta data måste du exportera informationen från det ena programmet i ett format som kan importeras av det andra programmet. Om du utbyter data med ett annat program bör du läsa dokumentationen till programmet och försöka hitta ett gemensamt mellanliggande filformat som stöds av både FileMaker Pro och det andra programmet.
De flesta filformat stöder bara datakonvertering, inte import och export av utformning, t ex typsnitt, storlek, stil eller färg. I vissa av formaten kan du exportera eller konvertera fältnamn och fälttyper.
 
Format som stöds
Filtillägg
Import/konvertering eller export
Kommentar
.csv eller .txt
Båda
 
.dbf
Båda
Det här formatet bevarar fältnamn.
.fmp12
Båda
Det här formatet bevarar fältnamn.
.htm
Endast export
Exporterar data som en HTML-tabell för användning som en statisk webbsida.
.mer
Båda
Det här formatet bevarar fältnamn.
.xlsx
Båda
 
.tab eller .txt
Båda
Fungerar med de flesta program. Om du är osäker på vilket format du bör använda, bör du försöka med det här formatet först.
.xml
Båda
Förutom XML-filer kan du importera XML-dataresultatet av en HTTP-förfrågan.
Du kan också göra följande:
Importera alla bild- eller textfiler från en mapp på en gång. Mer information finns i Importera en hel mapp med filer på en gång.
Importera från ODBC-datakällor och använda FileMaker Pro som en ODBC-datakälla för att tillhandahålla FileMaker Pro-data. Se Ställa frågor i en ODBC-datakälla från FileMaker Pro och Dela FileMaker Pro-data via ODBC eller JDBC.
Ställa in återkommande importer så att data uppdateras automatiskt första gången du visar importerade data i en fil, eller ger dig möjlighet att använda ett script för att uppdatera data på begäran. Data som importerats via återkommande import är skrivskyddade i FileMaker Pro. Mer information finns i Ställa in återkommande importer.
Relaterade avsnitt 
Importera data till FileMaker Pro
Exportera data från FileMaker Pro