Spara, importera och exportera data > Filformat som stöds för import och export > HTML-tabellformat
 
HTML-tabellformat
Du kan exportera data som en HTML-tabell. Det här formatet är användbart om du vill visa data som en statisk webbsida i en webbläsare. Information om hur du publicerar en FileMaker Pro-databas dynamiskt på en webbplats finns i Publicera databaser med FileMaker WebDirect.
Exportera HTML-filer
Varje post exporteras som en rad i HTML-tabellen.
Varje fält exporteras som en kolumn i HTML-tabellen.
Värden i repeterade fält exporteras som en underordnad tabell som innehåller ett värde per kolumn.
Relaterade avsnitt 
Importera data till FileMaker Pro
Exportera data från FileMaker Pro