Spara, importera och exportera data > Filformat som stöds för import och export > dBASE III- och IV DBF-format
 
dBASE III- och IV DBF-format
Du kan importera, konvertera och exportera dBASE III- och dBASE IV-kompatibla DBF-filer.
Konvertera DBF-filer till FileMaker Pro
FileMaker Pro använder fältnamn från DBF-filen.
Textfält, numeriska fält, datumfält och tidsfält konverteras från DBF-filen.
I FileMaker Pro importeras data från dBASE-memofält om memofilen (<filnamn>.dbt) finns i samma mapp som DBF-filen (<filnamn>.dbf).
Exportera DBF-filer
Om du vill exportera en DBF-fil från FileMaker Pro och importera den till ett annat program, måste databasen uppfylla följande DBF-villkor:
Endast tio tecken per fältnamn (blanksteg konverteras till understreck och alla bokstäver till versaler)
Inga dubblettfältnamn
Högst 128 fält
Högst 254 tecken per fält
Högst 4000 byte per post
Bara det första värdet i ett repeterat fält exporteras. Om du vill ha mer information om att exportera repeterade fältdata kan du söka i FileMaker Knowledge Base på http://help.filemaker.com.
Du kan inte välja Använd aktuell layoutformatering för exporterade data när du exporterar med det här formatet.
Relaterade avsnitt 
Importera data till FileMaker Pro
Exportera data från FileMaker Pro