Spara, importera och exportera data > Filformat som stöds för import och export > Microsoft Excel-format
 
Microsoft Excel-format
I FileMaker Pro kan du importera, konvertera och exportera Microsoft Excel-kalkylblad.
Konvertera Excel-filer till FileMaker Pro
Om en fil innehåller mer än ett kalkylblad eller namngivet område kan du välja vilket kalkylblad eller namngivet område som du vill importera.
Du kan välja om den första raden med data i kalkylbladet innehåller fältnamn eller data.
FileMaker Pro tilldelar en lämplig fälttyp (text, numeriskt, datum eller tid) om alla rader i kolumnen innehåller samma typ av data. Annars blir en kolumn ett textfält.
FileMaker Pro importerar beräkningsresultat, inte formler.
Logiska värden tolkas som tal.
Diagram, bilder och anteckningar (kommentarer) importeras inte.
Strukturer som inte är data (t ex makron) konverteras inte.
Du kan konvertera "dolda" filer (se Excel-dokumentationen), men inte lösenordsskyddade filer.
Fältdata som är för stora eller för små för motsvarande datatyper i Microsoft Excel sparas i textformat.
Exportera FileMaker Pro-filer som Excel
Alla fält förkortas till 32 767 tecken.
Numeriska fält rundas av till närmast möjligt värde som Excel accepterar. Information om begränsningar finns i online-hjälpen i Microsoft Excel. Endast siffror exporteras från numeriska fält.
Repeterade fält exporteras inte.
Om du väljer Använd aktuell layoutformatering för exporterade data formateras data i Excel-filen för att likna data i FileMaker Pro-filen. Om den aktuella layoutformateringen inte kan användas använder Excel-filen systeminställningen.
Relaterade avsnitt 
Importera data till FileMaker Pro
Exportera data från FileMaker Pro