Spara, importera och exportera data > Filformat som stöds för import och export > Format med kommaavgränsade värden
 
Format med kommaavgränsade värden
Du kan importera, konvertera och exportera kommaavgränsade värden.
Konvertera kommaavgränsade värden till FileMaker Pro
Allmänna fältnamn används (f1, f2, f3 osv).
Alla fält är textfält.
Exportera filer med kommaavgränsade värden
Kommatecken avgränsar fältvärden. Returtecken avgränsar poster. Citattecken omger alla fältvärden utom oformaterade tal.
Returtecken i ett fält exporteras som lodräta tabbtecken.
Värden i repeterade fält avgränsas med gruppavgränsningstecknet.
Endast numeriska data exporteras från numeriska fält. Eventuella icke-numeriska data, t ex text och symboler, omfattas inte av den exporterade informationen.
Raka citattecken (") i ett fält (inte typografiska citattecken) exporteras som dubbla citattecken ("").
Relaterade avsnitt 
Importera data till FileMaker Pro
Exportera data från FileMaker Pro