Spara, importera och exportera data > Filformat som stöds för import och export > Format med tabbavgränsade värden
 
Format med tabbavgränsade värden
Du kan importera, konvertera eller exportera filer med tabbavgränsade värden.
Konvertera tabbavgränsade värden till FileMaker Pro
Allmänna fältnamn används (f1, f2, f3 osv).
Alla fält är textfält.
Exportera filer med tabbavgränsade värden
FileMaker Pro exporterar oformaterad text. (Den exporterade filen innehåller ingen typsnitts- eller filinformation.) Tabbtecken avgränsar fält, och returtecken avgränsar poster. Det här filformatet kan användas av de flesta program.
Tabbar i fält konverteras till blanksteg.
Returtecken i ett fält exporteras som lodräta tabbtecken.
Värden i repeterade fält avgränsas med gruppavgränsningstecknet.
Relaterade avsnitt 
Importera data till FileMaker Pro
Exportera data från FileMaker Pro