Spara, importera och exportera data > Filformat som stöds för import och export > FileMaker Pro-format
 
FileMaker Pro-format
Du kan importera från och exportera till filer i FileMaker Pro-format.
Importera från en FileMaker Pro-fil
När du importerar data från en annan FileMaker Pro-fil kan du importera informationen i en tabell i källfilen till en tabell i målfilen.
Om FileMaker Pro-källfilen innehåller många tabeller kan du bara importera data från en enda tabell åt gången. Under importprocessen väljer du vilken tabell i filen du vill importera. Upprepa importprocessen för varje tabell som du vill importera.
Om du vill importera relaterade data importerar du direkt från den relaterade tabellen.
Om du bara vill importera en del av posterna från en FileMaker Pro-fil öppnar du filen och utför en sökning, så att sökresultatet i det aktiva fönstret bara innehåller de poster som du vill importera. (Mer information finns i Söka efter poster.) FileMaker Pro importerar sökresultatet från förgrundsfönstret i filen. Om du importerar poster från en stängd fil eller en öppen fil utan några öppna fönster importeras alla poster, oavsett eventuella sökresultat.
Om du vill importera en FileMaker Pro-fil som har skapats med en tidigare version måste du först konvertera filen till det senaste formatet. Mer information finns i Konvertera filer från FileMaker Pro 11 och tidigare.
Exportera till en FileMaker Pro-fil
När du exporterar information till en FileMaker Pro-fil skapas en ny FileMaker Pro-fil med den information som du exporterar.
Du kan bara exportera poster från en tabell åt gången.
Om det finns relaterade tabeller till källtabellen som du exporterar kan du också exportera fält från de relaterade tabellerna. Informationen som exporterar skapar emellertid bara en enda tabell i den exporterade filen.
Om du bara vill exportera en del av posterna från FileMaker Pro-källfilen utför du en sökning först. Endast posterna i sökresultatet exporteras. Mer information finns i Söka efter poster.
FileMaker Pro exporterar fältnamn och fälttyper till den exporterade filen.
I både merge- och FileMaker Pro-format inkluderas fältnamn. Programmet som informationen ska importeras till måste dock ha stöd för det format som du väljer. Vissa program tar bort fältnamnen vid import av exporterade data.
Den exporterade filen innehåller en enda layout av typen Standardlayout.
Om du exporterar fält som använder global lagring är de inte längre variabelfält i den exporterade filen. I stället blir varje exporterat variabelfält ett fält utan global lagring som upprepar det globala fältvärdet i varje exporterad post. Om du vill kan du göra om fältet till ett variabelfält i den exporterade filen.
Obs!  Om du vill skapa en ny fil som innehåller data, layouter, scripts och andra element från källfilen kanske det är bättre att kopiera filen i stället för att exportera informationen. Därefter kan du öppna den kopierade filen och göra alla önskade ändringar, t ex ta bort vissa data. Mer information finns i Spara och kopiera filer.
Relaterade avsnitt 
Importera data till FileMaker Pro
Exportera data från FileMaker Pro