Spara, importera och exportera data > Importera data till FileMaker Pro
 
Importera data till FileMaker Pro
När du importerar data hämtar du data från en annan källa (vanligen en fil) till en befintlig FileMaker Pro-fil. Information om hur du skapar en ny FileMaker Pro-fil från ett annat filformat finns i Konvertera en datafil till en ny FileMaker Pro-fil.
FileMaker Pro kan importera många olika filformat. En lista över filformat som stöds av FileMaker Pro finns i Filformat som stöds för import och export.
Om formatet för ett visst program inte stöds av FileMaker Pro kan du kanske ändå konvertera informationen genom att exportera den från programmet i ett format som stöds av FileMaker Pro. Du kan t.ex. inte importera Microsoft Access-filer till FileMaker Pro, men du kan exportera informationen från Microsoft Access till ett format som stöds av FileMaker Pro och därefter importera filen.
Källfilen behöver inte innehålla lika många fält i samma ordning som i målfilen. Under importen kan du ordna målfälten så att källinformationen importeras till rätt fält och hoppa över fält som du inte vill importera.
När du importerar data till en befintlig FileMaker Pro-fil kan du:
lägga till nya poster från källfilen.
uppdatera poster med information från källfilen
uppdatera matchande poster med information från källfilen
Viktigt!  Vissa av alternativen ovan kan ersätta befintliga data i filen. Mer information finns i Metoder för att importera data i en befintlig fil.
Kommentar 
Du kan importera data från vilken fälttyp som helst till vilket kompatibelt fält som helst, utom beräkningsfält och statistikfält. Du kan endast importera till containerfält om du importerar från en annan FileMaker Pro-fil eller om du importerar en mapp eller bildfiler. När du importerar data till ett fält som använder global lagring bestäms värdet i variabelfältet av det sista elementet som importeras till fältet från källfilen.
Du kan bara importera data till en tabell åt gången. Om du vill importera data till relaterade fält, importerar du informationen direkt till tabellen som innehåller det relaterade fältet.
Om källfilen är en FileMaker Pro-fil med många tabeller kan du bara importera data från en enda tabell åt gången. Om du vill importera data från relaterade tabeller, importerar du direkt från tabellen som innehåller fältet.
Du kan se till att den importerade informationen är korrekt utformad genom att definiera fält så att informationen kontrolleras medan den importeras. Vid importen ignoreras sådan information som inte stämmer med kontrolltillvalen som du anger. När importen är klar visas en sammanfattningsdialogruta som rapporterar antalet överhoppade poster och fält. Mer information finns i Definiera fältkontroll.
Om du regelbundet importerar data från samma källa, kan du automatisera processen genom att ställa in återkommande importer eller genom att skapa ett script som använder scriptsteget Importera poster. Data som importerats via återkommande import är skrivskyddade i FileMaker Pro. Mer information om återkommande importer finns i Ställa in återkommande importer. Mer information om att använda scripts för att importera poster finns i Automatisera uppgifter med scripts och scriptsteget Importera poster.
En layout behöver inte visa alla fält som finns i tabellen. Du kan specificera de fält som du vill importera till i dialogrutan Fältordning för import. Mer information finns i Importera data till en befintlig fil.
Relaterade avsnitt 
Ställa frågor i en ODBC-datakälla från FileMaker Pro
Spara, importera och exportera data